Şartlar ve Koşullar

SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 
Mesafeli Satış Sözleşmesi
 
Kullanıcı Sözleşmesi ( Ürün Özellikleri ve Garanti Sözleşmesi)

MADDE 1- TARAFLAR 

1.1- Firma


E-Ticaret Site Sahibi: Çağdaş Oyuncak ve Deniz Malzemeleri Tic.

İstoç Toptancılar Çarşısı 23. Ada No: 8 Mahmutbey / İstanbul - Avrupa

1.2 -Müşteri


Ürünü Satın alan Firma yada Gerçek kişi.


MADDE 2- KONU 

İşbu sözleşmenin konusu, Çağdaş Oyuncak ve Deniz’e ait E-ticaret hizmeti üzerinden ticaret yapılması (ürün satın alma ve ödeme ) esnasında verilen hizmetin, işleyişine dair tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU HİZMET


Çağdaş Oyuncak ve Deniz’ın hazırlamış olduğu E-ticaret sistemi ile yapılan alışveriş işleminde, tüm tüketici haklarının kazanılması ve ürün sonrası hizmette kanun gereklerine göre tüketicinin desteklenmesi ve ürün bedeline ait ödeme şartlarının müşteri tarafından kabulu ile kanun gereklerine göre ürünün Çağdaş Oyuncak ve Deniz tarafından sitede belirtilen kargo şartlarına göre ürün teslim hizmetinin sağlanmasıdır.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER 


4.1- Müşteri www.cagdasoyuncakvedeniz.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, ürün yasal 7 iş günlük süreyi aşmamak koşulu ile Müşteriye ürünü teslimini sağlamakla mükelleftir.


4.3- Sözleşme konusu Hizmetin verilmesi için işbu sözleşmenin elektronik ortamda kabulünü yaptığını ve bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Çağdaş Oyuncak ve Deniz hizmetin verilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.4- Sözleşme süresince Çağdaş Oyuncak ve Deniz www.cagdasoyuncakvedeniz.com sitesinde belirttiği ürün özelliklerine göre ürünü teslim etmeyi kabul eder. Fakat standart üründen farklı bir ürün ve özellik istenmiş ise, yeni ürün için ek ücret talep edilir. 


4.5- Teknik destek ekibimiz, mesai saatleri içinde gelen istek, talep ve arıza bildirimini ürünün garanti koşulları içerisinde cevaplayacaktır. Arızalı ürünler için teknik servis prosedüründeki sorumluluklarını yerine getirecek.

4.6- Ödemeler banka havalesi ile TL olarak yapılır. Döviz ile yapılan ödemeler Merkez Bankası efektif satış kurundan TL ye çevrilir.

4.7- Temerrüt kendiliğinden süre bitiminde oluşmuş olacaktır.

4.8- Müşteri aldığı hizmetin ayıbını 7 işgününde Çağdaş Oyuncak ve Deniz’a yazılı olarak bildirmediği takdirde Çağdaş Oyuncak ve Deniz 'ın Müşteriye karşı ayıp için tekeffül borcu kalmaz.


4.9- Müşteri Şifresini Bilgilerim menüsü üzerinden değiştirebilir şifresi ile ilgili tüm sorumlulukları kabul etmiş sayılır. Şifre çalınmışsa bunu Çağdaş Oyuncak ve Deniz’a Bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde şifresi ile yapılacak tüm ürün sipariş ve ödeme bilgilerinin doğruluğunu kabul ederek yasal sorumluluklarını yüklenmiş sayılır.


4.10- Ürün bedeli ödemesi yapılıncaya kadar, hizmeti başlatmama / durdurma hakkı Çağdaş Oyuncak ve Deniz’ındır.


4.11- Üye ol da belirtmiş olduğunuz belirtilen e-posta adresiniz ve/veya adresiniz, tebligat adresi olarak kabul edilir.


4.14- İşbu sözleşme, Müşterinin sipariş göndermesi için Üye Olma işleminde Sözleşmeyi okuduğu kabul edilerek yürürlüğe girer ve müşteri sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 5 - ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ve GARANTİ 


5.1- Ürüne ait özellikler www.cagdasoyuncakvedeniz.com adresinde belirtilmiş olup Çağdaş Oyuncak ve Deniz tarafından 4.4 madde hükümleri ile güvence altına alınmıştır. 


5.2- Ürüne ait Garanti süresi ve şartları ürün ile gönderilecek (broşür, fatura, garanti belgesi...) belgeler ile tüm yasal hükümler belirtilmiş olup Çağdaş Oyuncak ve Deniz tarafından güvenceye alınmıştır.

MADDE 6- SATIŞ İPTALİ 


Müşteri, sözleşme konusu ürünün tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Ürünü satın aldığı Çağdaş Oyuncak ve Deniz’ın bayisine şahsen bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, Müşteriye verilen Ürünün paketi ile birlikte, Çağdaş Oyuncak ve Deniz Bayisine iade faturası ya da Faturanın aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Müşteriye iade edilir veya talebi üzerine yenisi ile değiştirilir.


MADDE 7- İPTAL EDİLEMEYECEK HİZMETLER 

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, müşteri tarafından üründe; zarar görme, yıpratılma, ürün ve ürüne ait parçaların eksik teslim edilmesi verilen belgelerin (broşür, fatura, garanti belgesi,..) tesliminin yapılamaması durumlarında iptal hakkı kullanılamaz

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME 


İşbu sözleşmenin uygulanmasında, İSTANBUL Mahkemeleri yetkilidir.